Ostala vprašanja

Kaj vse obsega zobozdravniška dokumentacija?

Obsega začetno diagnostiko pred zdravljenjem pacienta, podatke o pacientu, vse posege, ki so bili v času terapije opravljeni, informacije o tem, kateri materiali so bili uporabljeni, in zaznamke. Pomembno je, da pacienti zobozdravnika ne menjajo prepogosto, saj lahko le tako kvalitetno spremljamo njihovo zdravje, odzive na različne materiale, higieno …

Nazaj na Ostala vprašanja